İlahiyat Fakültesi
RSS

Kişi Arama

Arap Dili Ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Hasan Fehmi ULUS

Yrd. Doç. Dr. Hasan Fehmi ULUS

İlahiyat Fakültesi

Özgeçmiş

hasanfehmiulus@klu.edu.tr

Abdullah DEMİRCİ

Okutman Abdullah DEMİRCİ

İlahiyat Fakültesi

http://personel.klu.edu.tr/abdullahdemirci

Özgeçmiş

abdullahdemirci@klu.edu.tr

Khallaf MAHMOUD

Öğretim Görevlisi Khallaf MAHMOUD

İlahiyat Fakültesi

Bassam ACHMAR

Öğretim Görevlisi Bassam ACHMAR

İlahiyat Fakültesi

Özgeçmiş

bsam.ashmr@gmail.com

Badawy Mohammed Elsawy

Öğretim Görevlisi Badawy Mohammed Elsawy

İlahiyat Fakültesi

Özgeçmiş

badawyarabic@gmail.com

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.