İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

"Eleğin Üstünde Kalmak: Sabit ile Değişkenler Arasında İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" Konulu Konferans Düzenlendi

20/04/2018 23:18:29 - 20/04/2018 23:18:29 - 618 Okunma

Fakültemizin aylık periyotlar halinde düzenlediği Konferanslar serisinin üçüncüsü İl Müftülüğümüzün de destekleriyle 18.04.2018 tarihinde Rektörlük Eski Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu, konuşmacımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU’NUN talebesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜNEY yapmıştır. "Eleğin Üstünde Kalmak: Sabit ile Değişkenler Arasında İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konulu konferansında İhsan Fazlıoğlu Hocamız

“Heidegger'in dediği gibi "Ancak bir konuyu düşünen onu kitapta bulabilir." Bir şeyi dert ediniyorsak onu İbn Sina'da bulabiliriz. Aksi halde hiçbir şey görmek mümkün değildir. Biz düşüneceğiz, geçmişi de düşüncemizin konusu, malzemesi kılacağız. Bugün, kanımca, tek başına, yalnızca, İbn Sinacı olmak da İbn Rüştçü olmak da, Gazzalici olmak da Fahruddin Razici olmak da Şihabuddin Suhreverdici olmak da İbn Arabici olmak da Ali Kuşçucu olmak da kelimenin tam anlamıyla saflıktır. Çünkü sistem bir bütün olarak değişti; kozmolojisiyle psikolojisiyle, hatta teolojisiyle, vs. Elbette İbn Sina'nın ve diğerlerinin tecrübesinden faydalanacağız, ama bizim yapmamız gereken her şeyden önce düşünmek. Düşünürken geçmiş düşünceyi, bu ister bizim kültür dünyamıza ait olsun ister başka kültürlere ait olsun, malzeme olarak kullanabiliriz. Düşünme olmaksızın bu malzeme bizim için sadece aktarılan ve alıntı yapılan bir niteliği haiz olacaktır. Bana sorarsanız bir filozof hiçbir zaman felsefe tarihini kendi başına önemsemez. Husserl için felsefe tarihi onun felsefesi için bir malzemedir. İbn Sina için de böyleydi. İbn Sina bir düşünürdür. Kendi yaşadığı tarih bağlamında problemleri düşünüyor. Geçmiş felsefeyi de malzeme olarak kullanıyor” diyerek İslam temeddününün yeni baştan bir okumaya tabi tutulması gerektiğini dile getirmiştir.

Fazlıoğlu Hocamız, Sabit ve değişkenler arasında eleğin üstünde kalanın yani sabitelerimizin hayat görüşümüz olduğunu ve Tevhidi aklın ilkesi haline getiren yegane medeniyetin İslâm medeniyeti olduğunu belirtmiş ve değişkenlerin de Alem tasavvurlarımız olduğunu bugün için en tehlikeli hususun da Alem tasavvurlarımınız hayat görüşüne dönüşmesi olduğunu diler getirmiştir. Bize düşenin de Taşköprülüzade'nin dediği gibi "yola çıkmak", yani düşünmek olduğunu ifade etmiştir. Yine Taşköprülüzade "İlim aklın ibadetidir" diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz diyerek sorunlarla yüzleşmemiz gerektiği hususuna dikkatlerimizi çekmiştir.

Program İl Müftümüz Hüseyin DEMİRTAŞ’ın ve Dekanımız Prof. Dr. Abdüsselam ARI’nın teşekkür konuşmaları ve Plaket takdimiyle son bulmuştur.

İhsan Fazlıoğlu

Facebook Twitter Google Plus
İhsan Fazlıoğlu
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.