İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Yaz Okulunda Alınacak Olan Ortak Derslerle (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgisayar) İlgili Açıklama

20/06/2018 14:57:20 - 20/06/2018 14:57:20 - 1168 Okunma

Yaz okulunda alınacak olan Ortak derslerle (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgisayar) ilgili açıklama

T. C. Kırklareli Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Programları Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi”nin 6. Maddesinin 

“İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleri bazı üniversitelerde kredisiz, bazılarında kredili olabildiğinden dersleri alıp başarı göstermiş öğrencilerin muafiyet işlemleri, kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır ve AKTS kredisi verilir.”

şeklindeki e bendinde, zikrolunan derslerin içeriklerinin üniversitelere göre değişmediği ve dersi alıp başarı gösterenlere AKTS kredisi verileceği belirtilmiştir.


İlgili Öğrencilerimize Duyurulur.

Yaz okulunda alınacak olan Ortak derslerle (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yaz okulunda alınacak olan Ortak dersler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.