İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Dr. Öğr. Ü. Mustafa Akman “İnsanlığın Hakikat Arayışı ve Ibnü'l Arabi” Sempozyumunda Bir Tebliğ Sunmuştur.

02/12/2018 20:38:46 - 06/12/2018 20:38:46 - 398 Okunma

Fakültemiz Kelam ve Mezhepler Tarihi AnaBilim Dalı Öğr. Üyesi  Dr. Mustafa AKMAN 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen “İnsanlığın Hakikat Arayışı ve Ibnü'l Arabi" sempozyumunda "Ibnü'l Arabi'ye yöneltilen Eleştiriler ve Mahiyeti" adlı bir bildiri sunmuştur. 

 

Mustafa akman

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.