İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

"Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam" Konulu Konferans Gerçekleştirilmiştir.

16/04/2019 15:08:30 - 16/04/2019 15:08:30 - 225 Okunma

Fakültemizin aylık periyotlar halinde düzenlenen konferans serisinin altıncısı 15.04.2019 tarihinde Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

"Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam" başlıklı konferansı; Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam ARI, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz ve diğer katılımcılar tarafından dinledi. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail KARA, konferansa konuşmacı olarak katıldı. Fakültemiz Tasavvuf AnaBilim Dalı Araştırma Görevlisi Bilal YAMAK’ın sunumuyla gerçekleşen konferansta İsmail Kara, Felsefi olarak Din ve Modernitenin birbirlerine mesafeli olduğunu son üç yüz yıllık pratikte ise bu ikisinin beraber gidebilmesi için çeşitli denemelerin gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. İslamcılık düşüncesinin de bu minvalde düşünülmesi gerektiği, dinin modernitenin içine, modernitenin de dinin içine dahil edildiği veya bu istikamette gidişe engel olmayacak bir beraberlikten söz edilebilecek yeni bir İslam yorumu arayışı olduğunu dile getirir

İslam’ın bir mesele olarak, Osmanlı modernleşme çabalarından Cumhuriyet’e geçişte ve günümüze gelene kadar süreçteki serencamını ortaya koyan Kara, Lozan’la birlikte bu süreçte önemli bir değişimin gerçekleştiğini ve 1924 yılının da İslam’ın Türkiye’de bir mesele olarak tartışılmaya başlaması noktasında büyük bir kırılma noktası olduğunu iddia etmiştir. 1950’lere kadar olan tek partili dönemin Türkiye’deki dinî alanla ilgili problemlerin en önemli kaynağı olduğunu zikretmekle beraber yeni bir döneme geçişin de yine bu tek partili dönemin ürünü olduğunu ifade etmiştir. Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaptıklarının da önceki dönemde başlatılan faaliyetlerin daha genişletilen bir devamını teşkil ettiğini dile getiren Kara, bundan sonraki dönemlerde de iniş çıkışlarla birlikte bu dönemdeki anlayışın devam ettiği görüşünü dile getirmiştir.

 

İsmail Kara, Türk töresinde/kültüründe Din ve Devlet ayrılığı hiçbir zaman söz konusu olmadığı için Batı tipi bir laiklik anlayışının benimsenmediğini her şeye rağmen ikisinin beraber yürüyebileceği bir anlayışın bugüne kadar hakim olduğunu ifade eder. Bundan dolayı da Türkiye’de dinle ilgili meselelerin hep muğlak ve müphem bırakıldığını, bunun da şart ve durumlara göre bazen fırsat bazen de kontrol için kullanılabildiğini dile getirirmiş, bu konu üzerine her kesimin özellikle de İlahiyat fakültelerinin üst seviyede araştırma ve bilgi üretmesi gerektiğini ifade ederek konuşmalarını bitirmişlerdir.

Program Dekanımız Prof. Dr. Abdüsselam Arı beyefendinin misafir konuşmacımız Prof. Dr. İsmail KARA’ya hediye takdimiyle nihayete ermiştir. 

İsmail Kara konferans

Facebook Twitter Google Plus
Prof. Dr. İsmail Kara-Konferans
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.