İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

"Nukûllü Fetva Mecmuaları ve Mehmed Fıkhî’nin El-Ecvibetü’l-Kâni’a Adlı Eserinin Bunlar Arasında Durduğu Yer" Konulu Seminer Çalışması Gerçekleştirilmiştir

24/01/2015 02:08:22 - 24/01/2015 02:08:22 - 805 Okunma

Seminerde öncelikle Fetvâhâne ve Fetvâhâne'nin en önemli görevlilerinden fetvâ emînleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra  Osmanlı Dönemi nukûllü fetvâ mecmualarının oluşum süreçleri, bu süreçte katkısı olanların nitelikleri, fetvâ mecmualarına nukûl hazırlama geleneğinin neden ve nasıl başladığı açıklanmıştır. Fetvâhâne tarafından muteber kabul edilen dört fetvâ mecmuası ve nukûllerinin yazma ve matbu nüshaları göz önüne alınarak bu mecmuaların farklılık ve benzerlikleri otaya konulmuştur.. Ayrıca  Fetâvâ-yı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Feyziyye, Behcetü’l-fetâvâ ve Netîcetü’l-fetâvâ  üzerinden Osmanlı döneminde muteber kabul edilen kaynakların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Akademik Seminer

Facebook Twitter Google Plus
Akademik Seminer(Emine Arslan)
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.