İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

"Kosavalı Aydınların Din Algısı" Adlı Seminer Çalışması Gerçekleştirilmiştir.

17/02/2015 15:07:04 - 17/02/2015 15:07:04 - 1054 Okunma

Kosava Cumhuriyetinin 17 Şubat 2008 tarihinde ilan edilen  bağımsızlığı "Kosavalı Aydınların Din Anlayışı" adlı seminerle 7. yılında kutlanmıştır.

Kosova, Balkanlar’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olmakla birlikte, günümüz devlet anlayışına göre dünyanın en yeni devleti olma özelliğine sahiptir. Bugün, Kosova topraklarında farklı etnik gruplar yaşamakta ve bunların her biri bu toprakları sahiplenme noktasında farklı düşünceler taşımaktadır. Zaten Soğuk Savaş sırasında dondurulmuş olan etnik ve dini sorunlar, Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından tekrar canlanmış ve birçok bölgede kanlı çatışmaların çıkmasına neden olmuştur. Bu kadere eski Yugoslavya’da katılmıştır ve en büyük acıları Bosna Hersek ve Kosova’da yaşayan Müslümanlar yaşamışlardır.
 
Kosova topraklarını sahiplenme noktasında en büyük mücadele Arnavutlar ile Sırplar arasında gerçekleşmektedir. Kosova, bağımsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen, günümüzde hâlâ Kosova ile Sırbistan arasında diplomatik ve hukuki mücadele devam etmektedir. Hem savaş döneminde hem de savaştan sonra yapılan bu mücadeleye en büyük desteği toplumun öncüleri sayılan aydınlar sağlamıştır. Bu mücadelede çok önemli başka destek de dinden gelmiştir. Çünkü din de toplumu her zaman kendi vatanına ve de kültürüne sahip çıkmak hususunda teşvik etmiştir.
 
Bilindiği gibi tarih boyunca aydınlar her toplumda kitlenin ortalamasına nazaran daha bilgili insanlar olmuştur. Bunlar eski çağlarda büyücü, ortaçağlarda rahip ve yeniçağlarda profesör veya gazetecilerdir. Ancak, aydın olarak aktarılan insan tipi tarih boyunca her zaman var olmamıştır. Bu toplumsal tip, Batı Avrupa’da 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu farklı insan tiplerine değişik çağlarda ve topluluklarda farklı adlar verilmiştir. Mesela, Platon’un eliti ya da seçkinleri, Weber’in karizmatik liderleri, Osmanlı’nın uleması, bir dönemler Rusya’nın entelijansiyası ve günümüz Batının entelektüeli aynı kesimi ifade etmek için kullanılmaktadır

 

Akademik Seminerler

Facebook Twitter Google Plus
Akademik Seminer(Feim Gashi)
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.