İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Misyon-Vizyon

25/07/2014 08:33:46 - 25/07/2014 08:33:46 - 2672 Okunma

Misyon  

    Bir taraftan bilimsel etkinliklerle ilim dünyasına ve insan hayatına katkı sağlamak ve toplumun alanımızla ilgili taleplerini karşılamak, diğer taraftan da bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, milli ve ahlaki değerlere bağlı, sorumluluk duygusuna haiz, farklılıkların barış içinde yaşamasına katkı sağlayan, saygılı öğretmenler, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.  

Vizyon  

    İslam Dinini, temel kaynaklarından hareketle bilimsel bir yaklaşımla anlayıp yorumlayabilen, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve etkinlikler ile toplumun ve insanlığın dini konularda sorunlarına çözüm üreten, ülkemizde ve dünyada alanlarında saygın din bilginleri yetiştiren; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, dini konularda nitelikli mezunlar veren bir fakülte olmaktır

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.