İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Genel Bilgiler

25/07/2014 13:58:08 - 01/07/2019 13:58:08 - 6620 Okunma
Amaç
    Fakülte olarak amacımız; dini ilimlerde yeterliliğini tamamlamış ve bu yeterlilik sayesinde ilgili alanlarda topluma faydalı olacak ilahiyatçılar yetiştirmektir. 

Eğitim
    2014-2015 yılında Eğitim-Öğretime başlamış olan Fakültemiz'de Lisans eğitimi bir yıl zorunlu hazırlık dâhil toplam beş yıldır. Zorunlu hazırlığa dayalı programda bir yılı zorunlu (Arapça) hazırlık haricinde dört yıl (8 dönem) %30 Arapça eğitim verilecektir. Fakültemiz, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisans programı açmayı planlayarak bu konuda gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde yapmaktadır. 
    Bilimin evrensel olduğu bilinciyle yurt dışı ve yurt içi yüksek öğretim kurumlarıyla Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde ikili anlaşmalar yapılarak, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin gelişimini sağlayacak adımlar atılmaya da devam edilmektedir.

Eğitim Amaç ve Hedefleri
1- Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2- Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.
3- Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.
4- Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.
5- Farklı dini akımların teolojik ve kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini bilir.
6- Mesleki uygulama alanlarını bilerek tanır.
7- Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir.
8- Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir.
9- Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarım becerisine sahiptir.   
 
Eğitim Amaç

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.