İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr Salih İnci’nin “Fener Patrikhane Kütüphanesi” Adlı Bildirisi

23/05/2016 13:03:25 - 24/05/2016 15:12:26 - 973 Okunma - 0 Yorum

Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı ve dekan yardımcımız Yar. Doç. Dr. Salih İNCİ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarafından İstanbul’da Düzenlenen ve 20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşen IV. Osmanlı İstanbulu” adlı Uluslararası Sempozyumda “Fener Patrikhane Kütüphanesi” adlı bildirisini sunmuştur.

İnci’nin bildirisine göre;

Ortodoks dünyasının kalbi sayılan İstanbul Kilisesi, tarihten günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden çok az sayıdaki kurumlardan birisidir. Kilise tarihçileri bu tarihi hafızayı sonraki nesillere aktaracak olan bir kütüphanenin varlığını, İstanbul’un 330’da resmen Roma İmparatorluğunun başkenti olmasına kadar geriye götürmektedirler. Ancak bununla ilgili kesin bir tarih yoktur. Erken dönemlerde İmparator Konstantin’in, Filistinde bulunan Kayseri Piskoposu Eusebius’tan başkente elli adet Kitab-ı Mukaddes kopyası göndermesini rica ettiği, böylelikle bir kütüphanenin oluşmaya başladığı rivayet edilir.

Kütüphane, Hristiyan Kilise tarihi bakımından çok önemli olaylara tanıklık etmiş, her ne kadar uzun tarihi süreç içerisinde orijinalleri korunamamış olsa da, bazı Ekümenik Konsillerin zabıtları burada tutulmaya çalışılmıştır. Kütüphanenin yeri tam olarak bilinmese de Ayasofya’ya yakın bir bölgede olduğu, zamanla Patrikhanenin yerinin değişmesine paralel olarak kütüphanenin de yer değiştirdiği bilinmektedir. Kütüphane tarih içerisinde yangınlar, depremler, istilalarla karşı karşıya kalmış olsa da Bizans’tan Osmanlıya ve günümüze kadar bir şekilde ayakta kalmıştır. Bu gün Kütüphane Balattaki Patrikhane binasının içerisinde bulunmaktadır. Kongre Kütüphanesi tasnif sistemi kullanılan Kütüphane, sahip olduğu 50 000’in üzerindeki kitapla Ortodoks araştırmaları için çok önemli bir merkez konumundadır.

Akademik camiada pek az bilinen bu ve benzeri kurumlarla daha yakın iletişime geçilip karşılıklı bir takım ortak projelerin hayat geçirilmesi, kitap dergi vb. materyal paylaşımının yapılması, çeşitli konularda yapılacak araştırmalara zengin bir kaynaklık teşkil edecektir.  

 

Salih İnci Fener Patrikhane Kütüphanesi Osmanlı İstanbulu 29 mayıs üniversitesi

Facebook Twitter Google Plus

Bu sayfaya henüz yorum yapılmadı.


0
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.