İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Sıddık Ağçoban Kazakistan’da Uluslararası Konferansa Katıldı

23/05/2016 13:06:50 - 26/05/2016 13:06:50 - 930 Okunma - 0 Yorum

Kalıcı Bir Avrupa-İslam Uyumunun İmkânı...

Fakültemiz araştırma görevlilerinden Sıddık Ağçoban. 5. Uluslararası Bilim, Kültür Ve Spor Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl "Ahmet Yesevi'nin izini sürmek: Küresel bir uzlaşı, hoşgörü ve dayanışma arayışı" temasıyla tertip edilen ve 13-15 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşen kongrede “Kalıcı Bir Avrupa-İslam Uyumunun İmkânı ve Avrupa Müslümanlığı” adlı konuşma yaptı. Konuşmasında Doğu ile Batı arasındaki kültürel muhalefet çizgilerine değinen Ağçoban’a göre Batı kendisini birçok açıdan Doğu karşıtlığında konumlandırırken Doğu’nun da kendisini sık sık Batı muhalefeti üzerinden inşa etme yoluna gittiği görülmektedir.

Bildiriye göre bugün değişen sosyal şartlar iki medeniyet arasındaki, yerleşmiş bu yargıların sürdürülebilirliğini tartışmaya açmıştır. Zira İslam dini nihai olarak Batı’ya geçmiş ve Avrupa milyonlarca Müslümanın da vatanı olmuştur. “Oryantal” olanla “Batılı” olan arasındaki tarihsel ayrımın kalkmaya başlaması ortak bir tarihin imkanını tartışmaya açmıştır.  Hazır şablonlara dayalı olarak yapılan kimlik tanımlarının işlevini yitirmesi ise yeni sosyolojik kavramların ve tanımların gelişmesine zemin hazırlamaktadır.

Avrupa’daki Müslümanların Avrupa’yı tecrübe etmesi fakat Asya’yı yaşaması rasyonel bir ölçü olarak beklenemez. Bundan dolayı Avrupa’da yaşayan Müslümanlardan beklenen; köken kültürleri ile irtibatlarını revize etmeleri, Avrupalı olduklarının farkına varmaları ve Avrupalılık olgusuna pozitif katkı sağlamalarıdır. Bunu yapmak İslam dininden ve inancından taviz vermek anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda “Avrupa İslamı”, İslam ve Avrupalılık kavramlarının birbiriyle çelişmediği ilkesinden hareketle; sürdürülebilir ve orijinal bir ortak kültürü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Sıddık Ağçoban Avrupa İslamı Kazakistan

Facebook Twitter Google Plus

Bu sayfaya henüz yorum yapılmadı.


0
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.