İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feim Gashi Saraybosna’da Uluslararası Sempozyuma Konuşmacı Olarak Katıldı

23/05/2016 13:13:56 - 26/05/2016 13:13:56 - 960 Okunma - 0 Yorum

Fakültemiz öğretim üyesi Felsefe ve Din Bilimleri bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Feim Gashi bu yıl Saraybosna’da düzenlenen 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu’nda “Kimlik Oluşumunda Dinin Rolü” adlı tebliğini sundu.

Konuşmasındadinden tümüyle uzak oluşmuş bir kimlikten söz etmek mümkün değildir” diyen Gashi’ye göre kimlik kavramı toplumun sosyal sisteminin en temel ve en önemli kökenini teşkil etmektedir. Kimlik, bireylerin gerek kültürel gerekse yaşadıkları çevrelerdeki sosyal konum ve statülerinin karşılığı olan çok boyutlu, inanç, tutum, değer yargıları gibi yaşam biçimini sembolize eder. Kimlik, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Kimliksiz bir hayat biçimi mümkün olsa bile bu pek arzu edilmeyecek bir şeydir. Çünkü her bireyin bir kimliğe gereksinimi vardır.

Bireyin kimlik oluşumunu etkileyen faktörler oldukça geniş bir yelpazede incelenebilir. Bunlar durum ve şartlara göre dil, topluluk duygusu, müşterek kültürel, tarihi, toplumsal, ahlaki vb. faktörlerdir. Ancak söz konusu bu çalışmada kimlik ve kimlik oluşumunda dinin oynadığı rol üzerinde durulacaktır. Kuşkusuz din, bireyin kimliğinin oluşmasında etki sahibi olan öğelerden yalnızca biridir. Hiç bir faktör tek başına kimlik inşa etme gücüne sahip olmadığı gibi din de bu güce sahip değildir. Ancak şu da bir gerçek ki dinden tümüyle uzak oluşmuş bir kimlikten söz etmek mümkün olmayacaktır.

Feim Gashi Din ve Kimlik Saraybosna

Facebook Twitter Google Plus

Bu sayfaya henüz yorum yapılmadı.


0
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.