İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Hasan Özket Saraybosna’da Uluslararası Sempozyumda Konuşma Yaptı

23/05/2016 13:16:10 - 26/05/2016 13:16:10 - 1165 Okunma - 0 Yorum

Fakültemiz Dekan Yardımcısı ve Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuk Usûlü ve Tarihi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Özket 20-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna’da yapılan II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu’na katılmış,“Usûlü’l-Fıkh Disiplini Bağlamında Dini Kaynakların Sözel ve Sayısal Yorumlanması ile Sosyal Gruplar Örneği”adlı tebliğini sunmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Özket tebliğinde Usûlü’l-Fıkh ilminin tarihteki düzenleyici yönüne dikkat çekerek günümüzde de istifadeye açık olduğunu sosyal gruplar üzerinden örneklendirdi. Önerdiği değerler sisteminin ilk ve tek delili olarak Kitab diye isimlendirilen Kur’an-ı Kerim’i sözel değerlendirmenin yanında sayısal değerlendirmeye de tabi tutulabileceğini söyledi. Ayetlerde geçen bir çok rakam olduğunu belirterek şöyle devam etti.“Örneğin‘3 + 7 = 10’(Bakara 2/196) de olduğu gibi toplama işlemi ve sonucu olan 10 ‘kamil’ olarak nitelenmiştir. 10 sayısının mükemmeliğinden hareketle “En yakın on kişilik grubunu/hısımlarını uyar!” (Şu’ârâ 26, 214)”diye emretmiştir. Bunun bir sistem olduğunu beyanla “Ve onarlanmış tatil edildiği vakit. (Tekvîr 81, 4)” şeklinde bozulmayı anlatmaktadır. ‘1000 – 50’(Ankebût 29, 14) de olduğu gibi çıkarma işlemi ve‘7*(2+2+2) veya 7*(2+2+2+2)’(Hicr 15, 87)şeklinde çarpma işlemleri ile de sonucu zihnimizde oluşturtmaktadır.”

Örnek rakamları çoğaltmanın mümkün olduğunu ifade eden Özket şunları ekledi.“Böylece ortaya konan rakamların, ayet de ‘dengeyi koydu’(Rahman 55, 7) ifadesiyle belirtilen kainatın ve sosyal dengenin sağlayıcısı sayıların neler olabileceğine işaret edilmektedir. Ayrıca aile, kabile, şa’b, kavm, millet, ümmet gibi sosyal grupların isimleri anılarak ‘Ey 10’arlanmış(/ma’şer) cin ve ins!’(En’âm 6, 130; Rahman 55, 33)diyerek muhatap alındığı görülmektedir.Burada ortaya çıkan, bu grupların barışı gerçekleştirmede ideal nüfuslarının ne kadar olabileceği sorusu, anılan rakamlarla kıyaslanarak cevaplanabilir. Böylece dengeyi eşitlikle değil, geçmişte örnekleri olduğu gibi adaletle koruyan barış toplumu kurulmuş olur.” 

Hasan Özket Usûlü’l-Fıkh Saraybosna

Facebook Twitter Google Plus

Bu sayfaya henüz yorum yapılmadı.


0
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.