İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Kamil Yelek'in Son Yayınları

30/06/2016 16:55:07 - 20/07/2016 12:03:57 - 1155 Okunma

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Kamil YELEK'in son çalışmaları iki makale halinde yayınlanmıştır.

1-Yelek, Kamil, Hanefi Mezhebinde Örfün Hükümlere Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 2015, cilt:III, sayı:6, s. 85-99

2-Yelek, Kamil, Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Bey'Bi'l-Vefanın İslam Hukuku Açısıdan Değerlendirilmesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 27, s. 256-286

Kamil YELEK

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.