İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Arş.gör Mehmet Bilâl Yamak Tarafından İcra Edilen Okuma Grupları

04/10/2017 16:07:33 - 04/10/2017 16:07:33 - 874 Okunma
Arş.Gör Mehmet Bilâl Yamak Tarafından İcra Edilen Okuma Grupları
 
Salı : 12:30-13:30 Tasavvuf Okumaları (Kavramlar, Şahsiyetler, Metinler)
Yer: 201.Sınıf
Bu okuma grubunda her hafta tasavvuf tarihinin önemli bir şahsiyetine âit bir orijinal metin incelenerek; müellifin tasavvufî görüşleri çerçevesinde tasavvuf düşüncesinin tanıtılması hedeflenmektedir. Dersler ek okuma materyalleri ile desteklenerek tasavvuf-edebiyat, tasavvuf kelam, tasavvuf- felsefe münasebetlerine de dikkat çekilmektedir. 
 
Çarşamba : 13:00- 14:30 : "Kıymetü'z-zemen ı'nde'l-ulemâ" Okumaları
Yer: 201.Sınıf

Bu okuma grubunda merhum Abdülfettah Ebû Gudde hocamıza ait eser okunarak (İslâm alimlerinin gözüyle zamanın kıymeti);  İslâm âlimlerinin zaman kavramına bakış açısı, zamanın kıymeti ve ilimle iştigal edenlerin zaman tanzimi ile alakalı konular tartışılmakta ve katılımcıların Arapça okuma melekelerinin gelişimi hedeflenmektedir.

Pazartesi : 14:00- 15:30 :"Safvetü't-tefâsir" Okumaları
Yer : Tasavvuf hocaları odası
 
Bu okuma grubunda Muhammed Alî es-Sâbûnî hocamızın kaleme almış eser Arapça metninden okunmakta; metnin okunması ile Kur'ân-ı Kerîm'in daha iyi anlaşılması ve Arapça metin okuma melekelerinin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bilal Yamak

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.