İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Arş. Gör. Mehmet Bilal Yamak'ın Kocav'da Vermiş Olduğu

08/12/2017 22:11:26 - 11/12/2017 12:14:46 - 1103 Okunma

Kültür Ocağı Vakfı tarafından düzenlenen “Kürsü Çalışmaları” programları çerçevesinde Fakültemiz Tasavvuf Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Bilâl Yamak “Tarih ve Toplum Araştırmaları” kürsüsünde “Tasavvuf- Tarikatler ve Cemaatler- (Kavramsal ve Tarihi bir çerçeve)” başlığı altında iki haftalık bir sunum gerçekleştirdi.

25 Kasım-02 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan derslerde ana hatları ile aşağıdaki başlıklar öğrencileri sahanın temel kaynaklarına  yönlendirecek şekilde işlendi :

Tasavvuf- Tarikatlar ve Cemaatler ( Kavramsal ve Târihî bir Çerçeve )

Bir İslâmî ilim olarak tasavvuf –  (Kökler/Seyir)

Tasavvuf düşüncesi ( Tasavvuf-Felsefe ve Kelâm münasebetleri)

Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında tasavvuf (Devlet ve Mektep ile münasebetler- meseleler- neticeler)

Dini ve toplumsal yapılar olarak tarikatlar

Modern Toplumlarda tasavvuf – Modern toplumlarda tasavvuf-tarikat ve cemaat ilişkileri

Popüler Tasavvuf ( Modern edebiyat ve popüler algıda Tasavvuf)

mehmet bilal yamak

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.