İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Emine Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Emine Arslan

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/emine.arslan

Özgeçmiş

emine.arslan@klu.edu.tr

Ahmet Faruk GÜNEY

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜNEY

İlahiyat Fakültesi

Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/ahmetfarukguney

Özgeçmiş

ahmetfarukguney@klu.edu.tr

Hasan ÖZKET

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZKET

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/hasanozket

Özgeçmiş

hasanozket@klu.edu.tr

Hasan Fehmi ULUS

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fehmi ULUS

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Başkanı

hasanfehmiulus@klu.edu.tr

 Mustafa AKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKMAN

İlahiyat Fakültesi

Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/m.akman

Özgeçmiş

makman64@gmail.com

Mustafa TOPATAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOPATAN

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı

Selahattin YILDIRIM

Prof. Dr. Selahattin YILDIRIM

İlahiyat Fakültesi

Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/selahattinyildirim

Özgeçmiş

selahattinyildirim@klu.edu.tr

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.