İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Tek Ders Sınavı

18/06/2019 15:20:12 - 18/06/2019 15:20:12 - 596 Okunma

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler ve bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 28.06.2019 Cuma günü saat 14.00’te yapılacak olan tek ders sınavına girebilir.

 

-Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin dilekçelerinin asıllarını en geç 26.06.2019 çarşamba günü mesai bitimine kadar ulaştırması gerekmektedir. E mail ya da Faks gönderen öğrencilerimiz de sınav gününde dilekçelerinin asıllarını öğrenci işlerine teslim etmesi gereklidir. Dilekçenin aslının evrak kayıt bürosuna teslim edilmesinden öğrencilerimiz sorumludur. Belirtilen teslim tarihinden sonra verilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.

NOT : Dilekçelerini faks, e-mail veya posta yoluyla gönderecek olan öğrencilerimizin dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopilerini de eklemeleri gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız..

-Öğrencilerimiz Tek Ders Sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC (65) notu alan öğrenci başarılı sayılır.

-Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Güz Dönemi harcını yatırmamış olan öğrencilerin harcını yatırması gerekmektedir. Bahar Dönemi için harç yatırılmayacaktır.

-Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

-Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

-Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

duyuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.