İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’deki Diğer İlahiyat Fakülteleri Arasında Tek Olma Özelliğine Sahip “Dini Mûsîki Uygulama Sınıfı” Projesini

22/04/2015 17:36:31 - 22/04/2015 17:36:31 - 2695 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRKİYE’DEKİ DİĞER İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ARASINDA

TEK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP “DİNİ MÛSÎKİ UYGULAMA SINIFI” PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMİŞTİR.

Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Türk Din Musiki Bilim Dalı “dini mûsîki derslerinin ve çalışmalarının” daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kültürün ve sanatın İlahiyat fakültesi öğrencilerine daha anlamlı bir ortamda iletilebilmesi için fakültemiz dekanı Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ tarafından üniversitemiz rektörlüğünden talep edilen “uygulama dersliğine (meşkhaneye)” kısa zaman içerisinde kavuşmuştur.

İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur ALKAN mûsîkinin İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasında ilgi duyulan bir sanat haline geldiğini belirtmiştir. Öğretim Görevlisi Uğur ALKAN özellikle oluşturulan bu denli ciddi bir dini mûsîki dersliğinin Türkiye’de bulunan hiçbir İlahiyat Fakültesinde olmadığını belirterek Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin diğer üniversitelerdeki ilahiyat fakültelerine örnek olacağını belirtmiştir. Fakülte olarak eğitim ve öğretime yeni başlamış olmalarına rağmen çok kısa bir süre içerisinde mûsîkiye ilgi duyan yetenekli öğrencilerden  “Mûsîki Mahfili” adında bir koro oluşturduklarını ve bu koro ile Şeb-i Aruz ve Kutlu Doğum haftasında dini mûsîki konserleri verdiklerini ifade ederek bir diğer yakın tarihli konserlerinin de 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Rektörlük üst salonunda olacağını ifade ederek kültür ve sanata ilgi duyan üniversite akademik ve idari personelini, öğrencileri ve Kırklareli halkını davet etmiştir. 

Son olarak da kültür ve sanata özellikle de mûsîki kültürüne ve sanatına bu denli önem gösteren ve ilgili mûsîki dersliğinin oluşmasında, enstrüman ve malzeme alımından her türlü desteği veren başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ hocamıza, Rektör Yardımcılarına, Üniversitemiz Genel Sekreteri Ergün ERBAY’a, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ’a, ve Dekan Yardımcılarına, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nevzat ERKAN’a, Fakültemiz Sekreteri Yusuf ÖZMUTLU’ya ve İdari ve Mali İşler Başkanı Ferhan KAÇARLAR’a Fakültemiz adına teşekkür ederiz.

 

Musiki Sınıfı

Facebook Twitter Google Plus
Musiki Sınıfı
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.