İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat Erkan Konya’da Uluslararası Kongreye Konuşmacı Olarak Katıldı

23/05/2016 13:16:48 - 26/05/2016 13:16:48 - 999 Okunma - 0 Yorum

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından 5-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: Hegemonya-Karşı Hegemonya adlı uluslararası kongreye “Kültürel Çoğulculuk Bakımından Osmanlı Dönemi Şeriyye Sicillerinin İncelenmesi” adlı konuşmasıyla katılan Erkan’a göre İslam medeniyetinin tecrübe ettiği kültürel çoğulculuğun kavramlara nasıl yansıdığı konusunda, Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları bizim için ciddi bir kaynak vazifesi görmektedir. Özellikle belli aşamaları geçerek diplomatik açıdan olgunluğa ulaşmış 18. asır şeriyye sicilleri meselenin anlaşılmasında, yorumlanmasında ayrı bir öneme sahiptir.  Bu kayıtlarda, toplumu oluşturan insanlar din eksenli ana ayrımdan sonra mensup oldukları ırk, kavim, kabile, meslekleriyle ayrı ayrı temayüz etmekteydi. XIX. yüzyıla kadar yabancı olanlar için herhangi bir hukukî himaye söz konusu olmadığı batı medeniyetiyle mukayese edildiğinde,  kendi din ve milletinden olmayan insanların yaşama hakkına, can ve mal güvenliğine en fazla değer veren islam medeniyetinin mensupları olan Osmanlıların kültürel çoğulculuğu dikkate alarak bir hayat felsefesi oluşturmaya çalışmışlardır.

Konuyla ilgili birçok örneğin bulunduğunu belirten Erkan’a göre mahkeme kayıtlarında şu örneği vermek kültürel çoğulculuğun ne derece dikkat edildiğini göstermektedir. Evlerde yıkanma imkanın çok az olduğu o dönemin şartları içerisinde temizlik kültürünün bir parçası olan hamamlar, müslümanlar, hıristiyanlar ve yahudiler için farklı günlere tahsis edilmişti. Ancak hıristiyanlar için Pazar günü tahsisi, onların ayin gününe denk geldiği için yapılan yanlışlık giderilmiştir. Osmanlı coğrafyasında yaşayan insanların kültürel farklılık açısından yasadıkları olumlu şartları, döneme ait başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne, Sofya, Konya, Kayseri, Şam ve Halep sicillerinden elde edilen örneklerde yakalamak mümkündür.

Nevzat Erkan Osmanlı'da kültürel çoğulculuk Konya

Facebook Twitter Google Plus

Bu sayfaya henüz yorum yapılmadı.


0
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.