İlahiyat Fakültesi
RSS

Kişi Arama

Bologna Koordinatörlüğü

26/08/2014 14:35:38 - 26/08/2014 14:35:38 - 1115 Takip

Temel İslam Bilimleri

Yrd.Doç.Dr.

Hasan ÖZKET

hasanozket@klu.edu.tr

Fakülte Koordinatörü

Felsefe ve Din  Bilimleri

Yrd.Doç.Dr.

Feim GASHİ

feimgashi@klu.edu.tr

Bölüm Koordinatörü

Felsefe ve Din Bilimleri

Arş.Gör.

Sıddık AĞÇOBAN

s.agcoban@klu.edu.tr

Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Temel İslam Bilimleri

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Faruk GÜNEY

ahmetfarukguney@klu.edu.tr

Bölüm Koordinatörü

Temel İslam Bilimleri

Arş.Gör.

Süleyman Arif ORAN

suleymanariforan@klu.edu.tr

Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

İslam Tarihi ve Sanatları

Yrd.Doç.Dr.

Nevzat ERKAN

nevzaterkan@klu.edu.tr

Bölüm Koordinatörü

 
Bologna

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.