İlahiyat Fakültesi

Kişi Arama

Bağlantılar

Fakültemiz Okutmanı Abdullah Demirci'nin Sunmuş Olduğu Tebliğler

28/10/2017 11:49:54 - 28/10/2017 11:49:54 - 951 Okunma

Fakültemiz Arap Dili ve Belagatı Ana Bilimdalı Okutmanı Abdullah Demirci, 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "II. Uluslararası Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu"na katılmış olup; "İslam Borçlar Hukukunda Akit Konusunun Hasar Görmesinden Doğan Sorumluluk (Satım Akdi Özelinde)" adlı bir tebliğ ve 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde de aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu"na katılmış ve İslam hukuku alanında "İslam Borçlar Hukukunda Kabz-Sorumluluk İlişkisi" adlı bir tebliğ sunmuştur.

 

 

 

 

 

Abdullah demirci

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.